Koncernen Öckerö Fastighets AB med dotterbolaget Öckerö Bostads AB och affärsområdet Öckerö Nät ägs helt av Öckerö kommun. Vi bygger och förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur.

Öckerö Bostads AB
Tel. 031-764 56 00
E-post. info@ockerobo.se

Öckerö Fastighets AB

Tel. 031-764 56 00
E-post. info@ockerobo.se

Öckerö Nät
Tel. 031-763 24 05
E-post. ockeronat@ockero.se